Skip to main content

Ny afgørelse · 16.09.2021

Simpson Strong-Tie får ikke medhold i anmodning om forbud

Simpson Strong-Tie A/S har ikke fået medhold i anmodning om forbud mod ITW Construction Products ApS’ salg af båndspænder med videre, da krænkelse af patent ikke fandtes sandsynliggjort.

Sø- og Handelsretten har nægtet at imødekomme en anmodning fra Simpson Strong-Tie A/S om nedlæggelse af midlertidigt forbud mod ITW Construction Products ApS’ (ITW) produktion og salg af beslag til samling og opstramning af vindgitterbånd kaldet Forta® Click.

I sagen påberåbte Simpson Strong-Tie A/S sig rettighederne til et patent, der beskriver en metode til hurtig samling af hulbånd og hulbåndsbeslag. Hulbånd anvendes bl.a. til afstivning af konstruktioner som lofter.

Ifølge patentet er den beskrevne metode blandt andet særpræget ved, at der i bunden af beslaget er fastgjort tapper, hvor hulbånd eller hulbåndsbeslag placeres i lag på bundpladen, som derefter låses fast til beslaget.

Sø- og Handelsretten fastslog, at som følge af produktbeskrivelsen af Forta® Click, må sådanne vindgitterbånd, som ITW anvender i deres produkt, efter rettens opfattelse forstås som hulbånd i patentets forstand. Retten konstaterede, at ved indførelse af hulbånd i begge ender af Forta® Click Båndspænder dannes to gange et enkelt lag af hulbånd på bundpladen i beslaget. Herved dannes ikke et lag af mindst to hulbånd som anført i patentets krav, og dermed bliver Simpson Strong-Tie A/S’ patentrettigheder ikke krænket.

Sø- og Handelsretten fandt det desuden ikke sandsynliggjort, at ITW’s Forta® Click var fremstillet ved den metode til fremstilling af et hulbåndsbeslag, som er beskrevet i et andet af patentets selvstændige krav. På den baggrund blev ITW frifundet i sagen.

Vores kommentarer

Sø- og Handelsrettens kendelse bekræfter, at det som patenthaver ofte er vanskeligt at komme igennem med en påstand om patentkrænkelse, medmindre alle træk i et selvstændigt patentkrav i bogstavelig forstand genfindes i det produkt, som påstanden retter sig mod. Denne praksis gør det samtidig lettere for virksomheder at undgå at krænke andres patentrettigheder ved udviklingen af nye produkter, fordi man i sine Freedom-to-operate analyser i de fleste tilfælde kan henholde sig til det ordrette indhold af patentkravene.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Mikkel Kleis.

Vidste du, at vores advokater i Patrade Legal er specialister i immaterialret? Vi tilbyder en række juridiske services og vores advokater arbejder tæt sammen med vores European Patent Attorneys.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse