Skip to main content

Ophavsret

Vi forsvarer dit værk. Det manglede da bare.

Ophavsret

Dit litterære eller kunstneriske værk som en bog, en arkitekttegning eller et fotografi er automatisk beskyttet af ophavsretsloven. Det kræver ingen ansøgning eller registrering.

Ophavsret

Ophavsret er retten til et værk, eksempelvis en bog eller et billede. Ophavsretten tilhører den person, der har skabt værket, for eksempel forfatteren, det vil sige, det er en fysisk person - også kaldet ophavsmanden - der har ophavsretten.

Hvad er ophavsret?

Ophavret er retten til noget unikt, man selv har frembragt, et såkaldt værk. Et værk er ophavsretligt beskyttet i det øjeblik, det er skabt. Det er et krav, at der er tale om et originalt værk, som ikke har været offentliggjort før. Og kun skaberen af et værk må gøre det tilgængeligt for offentligheden. Det vil sige, at ingen andre må kopiere, sprede, vise eller fremføre værket uden skaberens tilladelse – dog med et par enkelte undtagelser. Andre må fx gerne citere fra værket eller kopiere det til privat brug.

En ting er, hvem der har skabt en værk, men hvordan forholder det sig med "værker", der er frembragt ved brug af ChatGPT? Få vores bud på det i artiklen 'Hvem ejer ChatGPT's output?'.

Ophavsretten gør sig også gældende i den digitale verden. Det er let at blive foranlediget til at tro, at alt der findes på internettet, er til fri benyttelse for alle. Men ophavsretten gælder i lige så høj grad her, og det er derfor en krænkelse af din rettighed, hvis nogen tager en tekst eller et billede du har skabt og lægger på deres hjemmeside, uden at have fået lov. Et godt eksempel er billeder fra annoncer, som krænkere kopierer – enten fordi de sælger kopivarer eller fordi de snylter på et godt billede. Krænkelser af denne type sker ofte, men der er hjælp at hente.

Få hjælp til at fjerne falske annoncer.

Hvad betyder det at have ophavsrettigheder?

Ophavsrettigheder omfatter retten til at udnytte et værk, det kan for eksempel være at gøre værket tilgængeligt for offentligheden.

Når du har ophavsret til noget, så ejer du værket og der er ikke andre end dig, der må bruge det. Andre må altså ikke - medmindre, du har givet samtykke til det - kopiere dit værk. Det vil konkret sige, at hvis du opdager, at nogen fx har brugt et af dine billeder på deres hjemmeside, som tryk på et stykke tøj eller måske fremstillet plakater, så kan du gøre brug af din ophavsret og stoppe krænkelserne.

Sådan arbejder vi med håndhævelse og retssager.

Hvornår er noget et værk?

Ophavsretlige værker skal være udtryk for skaberens individuelle skabende indsats. Der er således krav om en vis værkshøjde og du skal selv have fået en original idé, det går ikke fx at bruge brudstykker af andres værker og "brygge" videre på.

Omfattet af loven og beskyttet af ophavsretten er litterære og kunstneriske værker. Det kan helt konkret være disse:

 • Bøger
 • Artikler
 • Arkitekttegninger
 • Billeder og tekst på internettet
 • Musikstykker
 • Film
 • Malerier
 • Fotografier
 • Reklamer
 • Brugskunst
 • Bygningsværker
 • Softwareprogrammer

Sådan får du ophavsret

I modsætning til eneretten til en opfindelse eller et navn, altså patenter og varemærker, så skal du ikke søge om at få ophavsret, du har automatisk retten til dit værk. Det forudsætter naturligvis, at dit værk opfylder de betingelser, der er i loven om ophavsret. Et værk har værkshøjde, hvis det opfylder 2 betingelser:

 1. Ophavsmanden har skabt værket ved egen skabende indsats.
 2. Værket har en vis grad af originalitet.

Hvor længe gælder en ophavsretlig beskyttelse?

I Danmark er hovedreglen, at et værk er ophavsretligt beskyttet i hele ophavsmandens levetid og 70 år derefter. Sådan er det i de fleste lande, men der er også lande, hvor reglerne er mere lempelige. Der kan også være særlige typer af værker, som har særskilte regler, men de fleste vil være dækket af hovedreglen.

Kan man overdrage ophavsrettigheder?

Du kan godt give samtykke til at andre bruger dit værk. Det kan fx være noget helt simpelt, som at du giver en anden ret til at bruge et af dine billeder på sin egen hjemmeside, eller det kan være, du laver en aftale med et forlag om at udgive din bog. Sørg for at der er tale om en skriftlig aftale.

Det er en klar regel, at andre altid skal indhente tilladelse fra dig, hvis de vil gøre brug af dit ophavsretlige originalværk. Dette understreges bl.a. af dommen i sagen om rettighederne til storhittet "Nede Mette".

Sådan hjælper vi dig med dine ophavsrettigheder

Oplever du, at andre krænker din ophavsret, så hjælper vi med at standse krænkelsen og kræve erstatning eller godtgørelse, hvor det er relevant.

Få mere at vide om, hvordan vi hjælper dig med at stoppe krænkelser.

Eva Nødskov Aaen har en PhD i ophavsret. Find hendes kontaktdata her
Er din ophavsret blevet krænket? Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Vi hjælper allerede disse virksomheder