Skip to main content

Ophavsret

Vi forsvarer dit værk. Det manglede da bare.

Ophavsret

Dit litterære eller kunstneriske værk som en bog, en arkitekttegning eller et fotografi er automatisk beskyttet af ophavsretsloven. Det kræver ingen ansøgning eller registrering.

Værket er ophavsretligt beskyttet i det øjeblik, det er skabt. Og kun skaberen af et værk må gøre det tilgængeligt for offentligheden. Det vil sige, at ingen andre må kopiere, sprede, vise eller fremføre værket uden skaberens tilladelse – dog med et par enkelte undtagelser. Andre må fx gerne citere fra værket eller kopiere det til privat brug.

Ophavsretten gør sig også gældende i den digitale verden. Det er let at blive foranlediget til at tro, at alt der findes på internettet, er til fri benyttelse for alle. Men ophavsretten gælder i lige så høj grad her, og det er derfor en krænkelse af din rettighed, hvis nogen tager en tekst eller et billede du har skabt og lægger på deres hjemmeside, uden at have fået lov. Et godt eksempel er billeder fra annoncer, som krænkere kopierer – enten fordi de sælger kopivarer eller fordi de snylter på et godt billede. Krænkelser af denne type sker ofte, men der er hjælp at hente.

Hvornår er noget et værk?

Ophavsretlige værker skal være udtryk for skaberens individuelle skabende indsats. Der er således krav om en vis værkshøjde. Omfattet af loven er fx bøger, artikler, arkitekttegninger, billeder og tekst på internettet, musikstykker, film, malerier, fotografier, reklamer, brugskunst og bygningsværker. Softwareprogrammer er ligeledes beskyttet af ophavsretten.

Så længe gælder en ophavsretlig beskyttelse

I Danmark er hovedreglen, at et værk er ophavsretligt beskyttet i hele ophavsmandens levetid og 70 år derefter. Sådan er det i de fleste lande, men der er også lande, hvor reglerne er mere lempelige. Der kan også være særlige typer af værker, som har særskilte regler, men de fleste vil være dækket af hovedreglen.

Sådan hjælper vi dig

Oplever du, at andre krænker din ophavsret, så hjælper vi med at standse krænkelsen og kræve erstatning eller godtgørelse, hvor det er relevant.

Vores advokater, advokatfuldmægtige og jurister, har det tilfælles, at de udelukkende arbejder med immaterialretlige problemstillinger som deres kernekompetence. Derudover har en eller flere specialkompetencer inden for blandt andet markedsføringsret og GDPR.

Vi arbejder med retshåndhævelse i alle typer tvister med relation til immaterialret og markedsføringsloven. Hvis du kun vil have én samarbejdspartner inden for IP, så er vi lige her.

Vi hjælper allerede disse virksomheder