Skip to main content

Artikel · 04.10.2021

Det digitale værktøj til IP-administration

Administrationen af patenter og varemærkeregistreringer med flere er en almindelig udfordring for mange virksomheder, men faktisk også et af de områder, hvor digitaliseringen har betydet store forandringer.

Artiklen er skrevet af advokat Nick Lissner

Vores digitale værktøj IP Highlighter har nemlig gjort et tungt artilleri af arkivskabe, hængemapper og især de mange regneark overflødige. Og selvbetjeningsfunktioner som online indlevering af ansøgninger og fornyelse af rettigheder gør det lettere end nogensinde at administrere sin IP-portefølje.

Selvbetjeningsfunktioner gør det muligt at forudse udgifter

Ideen med IP Highlighter er at tilbyde et hurtigt og gennemskueligt overblik over en IP-porteføljes samlede rettigheder: hvilke rettigheder har vi, i hvilke lande og for hvad. Samtidig letter værktøjet din virksomheds budgetteringsarbejde ved at forhåndsudregne og vise kommende udgifter til f.eks. fornyelser. Kort sagt, et digitalt hvad, hvor, hvornår og hvor meget, udviklet til og i samarbejde med vores kunder.

Brugerne inddrages i udviklingen af værktøjet

Antallet af brugere af IP Highlighter vokser hele tiden. Med baggrund i deres feedback og ønsker tilføjer vi løbende nye funktioner. Resulteret er et værktøj, som i dag ikke udelukkende er koncentreret mod overblik, men også i højere grad mod administrationen af rettigheder. Fx hjælper et digitalt verdenskort ikke alene med at visualisere, hvor man har rettigheder registreret. Det tydeliggør også, hvor der findes uudnyttede, potentielle markeder, som bør tænkes ind i virksomhedens fremtidige IP-strategi.

IP Highlighter indeholder også selvbetjeningsfunktioner, der gør det muligt at træffe og iværksætte beslutninger hjemme fra computeren. Med få klik til- og fravælger man fornyelser, eller forbereder en varemærkeansøgning til de lande man har behov for. Det giver mulighed for hurtige beslutninger uden væsentlig forudgående korrespondance. Du opnår dermed også hurtigt et budgetoverblik, så du kan altså bruge IP-Highlighter som et praktisk, strategisk værktøj i din forretningsudvikling. Læs mere om IP-strategi.

Helt overladt til dig selv bliver du dog ikke. Alle valg foretaget via selvbetjeningsfunktionerne bliver efterfølgende tjekket af en af vores rådgivere, som vurderer, om der findes bedre eller billigere muligheder for dig og din virksomhed. Formålet er at sikre, at valget giver bedst mulig mening i forhold til din IP-portefølje og strategi.

Drift af din virksomhed gjort helt nemt

Der er links fra dine sager i IP Highlighter til den tilsvarende sag i Extranet. Her har du muligheden for at fremhente alt arbejde, som vi har lavet for dig, uanset om det er på varemærker, patenter, brand eller design. Du er altså garanteret fuld gennemsigtighed i vores samarbejde.

Med få klik finder du let frem til dine sager, hvor meget der er faktureret, for hvad, og hvad du kan forvente at blive faktureret i fremtiden. Du finder også let historikken på dine sager og kan se al korrespondance med os. Uanset hvor mange sager du har, er du sikret et overblik med de forskellige funktioner til sortering og gruppering af data.

Vil du vide mere?

Adgang til IP Highlighter er gratis for vores kunder. Hvis du allerede er kunde hos os, men endnu ikke er kommet i gang med at bruge værktøjet, kan du tilmelde dig ved at kontakte os.

På grund af IP Highlighter sætter DK Company ind i tide, når andre forsøger at krænke deres logoer og varemærker.