Skip to main content

Artikel · 21.12.2022

Patentdomstolen

Den fælles europæiske patentdomstol er en realitet.

Artiklen er opdateret april 2024.

Hvad er patentdomstolen?

Den fælles europæiske patentdomstol (Unified Patent Court/UPC) er en relativt ny domstol, som trådte i kraft den 1. juni 2023.

Den fælles europæiske patentdomstol har jurisdiktion over nationale patenter, som valideres eller er valideret i de i øjeblikket 17 lande, der har tilsluttet sig domstolen. Patentdomstolen kan behandle sager for alle lande på én gang, dvs. man behøver ikke længere at anlægge en sag i x-antal lande.

Hvad er et enhedspatent?

Enhedspatentet er et patent, som giver beskyttelse i flere lande på én gang. Fordelen er, at der kun skal skrives én ansøgning, som så vil dække alle de lande, der til enhver tid er med i UPC. Det er i øjeblikket de lande, du ser markeret med mørkeblåt på kortet.

UPC members

Den fælles europæiske patentdomstol

UPC er en domstol med specialiserede patentdommere. Domsafgørelse besluttes af internationalt sammensatte hold bestående af juridisk og teknisk kvalificerede dommere.

Patentdomstolen har et mål om at arbejde hurtigt med korte deadlines og domsafsigelse indenfor 1 år. Disse tidsfrister er meget kortere, end vi er vant til i almindelige patentretssager. Man har også kunnet søge om fristforlængelse, men det er ikke tilladt ved den fælles europæiske patentdomstol. Fra en sag begynder og til den afsluttes, vil der kun gå 12 måneder. Du skal altså være forberedt, så du kan tage en hurtig beslutning hvis der bliver lagt sag an.

Patentdomstolen er automatisk en dømmende myndighed over for alle validerede patenter i de 17 lande, der er med, medmindre der er foretaget et aktivt fravalg (’opt out’), hvilket var en mulighed i en såkaldt 'sunrise-periode', som nu er udløbet.

Forskellen fra i dag er, at enhedspatentet eller validerede patenter kan indstævnes ved den fælles europæiske patentdomstol, hvor en afsagt dom vil gælde enhedspatentet eller alle de ovennævnte lande, hvor jeres EP-patent (europæisk patent, udstedt før enhedspatentet og UPC bliver en realitet) er valideret. Hvis man ikke valgte at ’opte out’, så er et EP-patent automatisk kommet med i UPC, der vil dog være en såkaldt 'sunrise-periode'.

Fordelene ved patentdomstolen

For verserende EP-patenter er der gode grunde til at tilvælge et enhedspatent, da det er væsentligt billigere at opnå beskyttelse i de 17 lande via et enhedspatent i forhold til at validere i de enkelte lande, og de løbende årsafgifter vil også være væsentligt lavere i forhold til de 17 lande.

Fordelen er at I, men også jeres konkurrenter, kun skal håndhæve enhedspatentet ved patentdomstolen i stedet for ved domstole i hvert enkelt land.

Men der er også gode grunde til at fravælge et europæisk enhedspatent. Patentdomstolen er ny og dermed er der ikke dannet nogen retspraksis (vi følger udviklingen løbende). Der er udarbejdet udførlige beskrivelser af, hvordan patentdomstolen ønsker at fungere, men det er ukendt hvordan patentdomstolen vil fungere i praksis.

Fravalg af patentdomstolen – ’opt out’

I forbindelse med ikrafttrædelse af den fælles europæiske patentdomstol var der indført en såkaldt ’sunrise-periode’. I den periode var der mulighed for at fravælge patentdomstolen.

Denne mulighed refereredes til som ’opt out’. Ved fravælgelse kan du senere tilvælge patentdomstolen, som dog kun vil dække de lande, hvor du oprindeligt har valideret dit EP-patent. ’Sunrise-perioden’ er på nuværende tidspunkt (april 2024) udløbet.

Fravalg af patentdomstolen for validerede EP-patenter

Det fremtidige enhedspatent giver mulighed for at opnå én samlet rettighed for 17 europæiske lande til væsentligt reducerede omkostninger sammenlignet med i dag. De reducerede omkostninger vil i mange tilfælde opveje usikkerheden i forhold til den nye patentdomstol.

Dette gælder ikke allerede validerede patentrettigheder i de 17 europæiske lande. De vil stadigvæk kun være beskyttet i de lande, hvor EP-patentet er valideret, der er ingen reduktion af årsafgifter, og du har allerede betalt for valideringerne.

Hvilke lande er med i UPC?

I øjeblikket er der 17 lande med: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Hvornår er patentdomstolen trådt i kraft?

Patentdomstolen trådte i kraft den 1. juni 2023. Få mere information om patentdomstolen på hjemmesiden for Unified Patent Court.

Hvordan virker enhedspatentet?

Der ansøges om enhedspatent på samme måde, som man ansøger om patenter i dag, forskellen er blot, at man nu med én ansøgning får beskyttelse i alle de lande, der er med i ordningen.

Sådan søger du om et patent.

Det betyder omvendt også, at der nu er større risiko for at blive angrebet af en konkurrent, som retter en krænkelsessag mod dig. Vi forventer, at flere vil være motiverede til at anlægge sag, fordi det bliver langt billigere og hurtigere at anlægge én sag ved én domstol, som afsiger én dom, der gælder i alle medlemslandene. Hidtil har der skullet anlægges sag i hvert enkelt land, for at forhindre en konkurrent i at sælge et produkt i det pågældende land. UPC har myndighed i alle medlemslande, der tilslutter sig systemet, ligesom UPC har myndighed i forhold til alle eksisterende europæiske patenter (EP-patenter).

Hvordan kan man forberede sig på at blive sagsøgt?

På baggrund af ovenstående vil vi anbefale dig, at du udarbejder en krænkelsesvurdering, så du kan være parat når/hvis du bliver anklaget for at krænke andres patenter. For som vi tidligere var inde på, så er der ikke lang tid til at reagere, når først der anlægges en sag ved patentdomstolen. Omvendt er det også en god idé at overveje, hvad I evt. selv vil gå i retten med.

Få rådgivning om patentdomstolen

Vi har flere European Patent Attorneys, som har mange års erfaring, ligesom de naturligvis er fuldt opdaterede på alt det nye omkring både den nye patentdomstol og enhedspatentet. De arbejder tæt sammen med vores erfarne advokater, vi har alle under samme tag og vores advokater har stor erfaring med at procedere også i patentsager. Hos os får du således alle ekspertiser samlet i ét hus.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning om patenter, herunder udarbejdelse af krænkelsesvurdering.

Få rådgivning om UPC

Partner, European Patent Attorney, European Patent Litigator

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Udfyld formularen, hvis du har spørgsmål om enhedspatent og UPC. Kontaktformular