Skip to main content

Artikel · 21.10.2022

Enhedspatent

Enhedspatentet er nu efter flere års tilløb en realitet. Enhedspatentet er et europæisk patent med ensartet retsvirkning i de lande, der har tilsluttet sig den fælles europæiske patentdomstol Unified Patent Court (UPC).

Artiklen er skrevet at European Patent Attorney Nina Skivesen.

UPC trådte i kraft den 1. juni 2023, og det har betydning for såvel eksisterende patenter, som kommende patenter.

Få svar på dine spørgsmål om UPC - patentdomstolen.

Hvad er et enhedspatent?

Enhedspatentet kaldes også et europæisk patent med ensartet retsvirkning. Et europæiske patent skal altid gøres retsgyldigt i de geografiske områder man ønsker patentbeskyttelse i. Det europæiske enhedspatent opnås ved at gøre det europæiske patent retsgyldigt som et sådan.  Et enhedspatent gælder i alle de EU-medlemslande, der har tilsluttet sig UPC. Det er i øjeblikket 17 lande, men det forventes at flere lande vil tilslutte sig.

De 17 lande er: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig.

I praksis betyder det, at håndhævelse af krænkelser centraliseres. Man skal nemlig kun anlægge sag ved én patentdomstol fremfor at køre separate retssager i hvert land.

Omkostningerne for at få udstedt et enhedspatent og årsafgifter vil være væsentligt mindre sammenlignet med det nuværende system.

Læs nyhed om Unified Patent Court

Sagsbehandlingen af en europæisk patentansøgning frem til udstedelse er uændret efter indførelse af den nye patentdomstol og enhedspatentet. Patentdomstolen og enhedspatentet ændrer alene håndhævelsen efter udstedelse af et europæisk patent.

Hvad er forskellen på enhedspatent og et europæisk patent?

Forskellen er, hvordan en patentindehaver har mulighed for at håndhæve sin patentrettighed. Et europæisk patent valideret i flere europæiske lande skal håndhæves via en decentral proces, hvor der køres retssager i hvert enkelt land. Et enhedspatent skal kun håndhæves foran den europæiske patentdomstol (UPC).

I det klassiske system vil man ofte ikke håndhæve i alle lande, men kun køre retssagen på virksomhedens vigtigste marked i tilfælde af krænkelse. Afhængigt af landet kan retssagen forløbe over flere år og dommerne er ikke nødvendigvis patentkyndige.

I det nye system med enhedspatentet og fælles patentdomstol (UPC) vil dommerne være specialiseret indenfor patentret. Desuden er retssager berammet til 12 måneder, hvorefter der vil falde en afgørelse.

Den effektive proces vil sætte både patentindehaver og anklagede under et betydeligt tidspres, da forløbet vil indebære stramme tidsfrister, som ikke forlænges. Helt konkret vil en anklaget kun få tre måneder til at forberede og indlevere sit svarskrift med modargumenter. For sent indleverede argumenter vil blive ignoreret.

Kan man konvertere et europæisk patent om til et enhedspatent?

Man kan ikke konvertere et allerede udstedt europæisk patent til et enhedspatent. Et europæisk patent valideret i et eller flere af de nævnte 17 lande vil dog pr. default høre under UPC – patentdomstolen som dømmende myndighed.
Patentdomstolen kan fravælges ved at indlevere en anmodning – kaldet ”opt out”. Dette kan foretages så længe patentet ikke har været genstand for en retssag/stævning. Fravælger du UPC patentdomstolen og senere fortryder, kan du indtræde i ordningen igen. Herefter vil patentdomstolen igen blive en dømmende myndighed.

Hvordan ansøger man om et enhedspatent?

Det gør man ved at indlevere en europæiske patentansøgning ligesom man har gjort de sidste mange årtier. Sagsbehandlingen af den europæiske patentansøgning frem til udstedelse er ligeledes uændret. Bemærk, at man skal have et udstedt europæisk patent for at kunne ansøge et enhedspatent.

Læs mere om patentansøgning.

Når det europæiske patent udstedes, har ansøger en måned til at anmode om at få udstedt et enhedspatent, som vil have retsvirkning for ovenstående 17 lande.

Kort fortalt, en opfindelse skal leve op til de samme krav uanset om man vil søge om et enhedspatent eller et hvilket som helst andet patent.

Læs om kravene til et patent.

Hvordan hænger enhedspatent sammen med PCT-ansøgning?

En PCT-ansøgning er en international patentansøgning, der gør det muligt at søge patentbeskyttelse for en opfindelse i flere lande samtidig. Et enhedspatent er et europæisk patent med enhedsvirkning, som udstedes af den europæiske patentmyndighed (EPO).

Du kan opnå et enhedspatent gennem PCT-systemet, ved at videreføre den internationale PCT-ansøgningen som en europæisk patentansøgning i den nationale fase ved at indlevere PCT-ansøgningen ved de europæiske patentmyndigheder. Efter udstedelse af det europæiske patent kan ansøger anmode om at få udstedt et enhedspatent.

Få mere viden om PCT-ansøgning og patentansøgningsforløb i denne artikel.

Få rådgivning om enhedspatentet

Vores European Patent Attorneys er fuldt opdaterede på enhedspatentet og UPC. De kan rådgive dig både om, hvordan du skal forholde dig til allerede validerede patenter, igangværende patentansøgninger og nye patentansøgninger.

Hvad koster et enhedspatent?

Vi henviser til EPOs hjemmeside, specifikt siden "Cost of a Unitary Patent", hvor alle oplysninger til tilgængelige.

Hvis du ikke finder svar der, eller har spørgsmål til prisstrukturen og/eller enhedspatentet, så er du velkommen til at kontakte en af vores European Patent Attorneys.

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney, European Patent Litigator

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk

European Patent Attorney

Mie Haslund

T +45 8930 9706 · M +45 3090 4421 · mha@patrade.dk

Udfyld formularen og lad os kontakte dig

Patrade A/S er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og alene for at behandle og besvare din henvendelse via telefon eller e-mail. Hvis henvendelsen besvares af en medarbejder fra Patrade Legal Advokatanpartsselskab, hvilket vil blive oplyst eller fremgå af e-mailautosignaturen, er dette selskab imidlertid dataansvarlig. Læs mere i vores privatlivspolitik, herunder hvordan du udøver dine rettigheder, eksempelvis retten til indsigt.