Skip to main content

Artikel · 03.07.2023

Ny patentdomstol - Hvad så nu?

United Patent Court (UPC) er en realitet. Læs Nick Lissners analyse af betydningen for danske virksomheder, både dem med og dem uden patenter.

Af advokat (L) Nick Lissner.

Kan du huske, at vi tilbage i 2014 havde en folkeafstemning om en fælles europæisk patentdomstol?

Hvis der ringer en klokke, har du måske også undret dig: Blev det nogensinde til noget? Og hvad betyder det for mig?

Det blev til noget. Den trådte i kraft i starten af juni i år, altså godt 9 år senere. Sådan er det ofte med international politik – det tager tid at nå til enighed og nå alle formaliteter igennem.

Hvad så nu?

Det giver flere muligheder for patentindehavere til at håndhæve deres rettigheder internationalt. Det kan på mange måder siges at blive ”lettere”, da der er bedre muligheder for at samle sagerne i stedet for at sagsøge i forskellige lande.

Men min forsigtige forudsigelse er, at det faktisk på sigt får større betydning for alle dem, der ikke har patenter.

Hvorfor så det?

Jo, det handler ganske enkelt om, at mange (udenlandske) virksomheder i dag ikke søger om patentbeskyttelse i Danmark, da markedet vurderes at være småt i forhold til f.eks. Tyskland og Frankrig, som næsten altid dækkes af patentansøgninger. Det betyder grundlæggende, at der er flere patenter i udlandet end i Danmark. ”Minefeltet” af ting, der skal undgås, kan altså siges at være mindre i vores lille andedam.

Det tror jeg har haft indflydelse på dansk erhvervskultur, hvor vi ikke har fået tendens til at undersøge på forhånd, om vores nye produkter overhovedet må sælges – om de krænker nogle eksisterende patenter. Mange får ikke lavet en såkaldt freedom-to-operate analyse.

Det kommer til at ændre sig. Forudser jeg.

Med flere patenter – eller ”miner” – vil flere virksomheder komme i uføre og møde krav fra patentindehavere. Nogle sager vil nå i pressen og skabe røre, andre vil blot blive omtalt i netværk, ERFA-grupper, mv. Det sker ikke i løbet af de næste par uger, men kigger vi 10 år frem, tror jeg, at kulturen har ændret sig. Til den tid undersøger vi i højere grad på forhånd, om vi faktisk må sælge vores varer. Det kan nemlig være dyre spildte penge, hvis man investerer i både udvikling, produktion, markedsføring og salg af et produkt for blot at blive tvunget til at trække produktet tilbage i stedet.

Hos Patrade har vi længe klargjort os til det nye landskab. Vi har sat os ind i procesreglerne for den nye patentdomstol og er klar til at føre sagerne – på begge sider af bordet – og vi har længe arbejdet med freedom-to-operate-analyser og patentovervågning.

Læs vores nyhed om patentdomstolen.

Der er på nuværende tidspunkt blevet anlagt 10 patentkrænkelsessager hos den nye fælles europæiske patentdomstol.

Om det så er lidt eller meget - om der kommer færre eller flere i fremtiden - det må tiden vise.

Læs også vores uddybende artikel om Patentdomstolen - UPC