Skip to main content

Nyhed · 14.12.2021

Unified Patent Court og det europæiske enhedspatent

Den har været længe undervejs, den fælles europæiske patentdomstol. I Danmark stemte vi om den i maj 2014. Nu er domstolen blevet en realitet, da Østrig den 2. december ratificerede aftalen om midlertidig ikrafttrædelse. Samtidig bliver det også muligt at få udstedt et europæisk enhedspatent. Få her et hurtigt overblik over, hvilke konsekvenser vil det få, for din virksomheds håndtering af IP-rettigheder.

Det er nødvendigt at have et beredskab

Mange flere virksomheder end tidligere – både patentaktive og ikke-patentaktive – vil pludselig kunne opleve, at en krænkelsessag helt uforudset lander i indbakken. Altså en sag, hvor virksomheden bliver beskyldt for at krænke en anden virksomheds produkt eller fremstillingsmetode. Og inden du får set dig om, modtager du en stævning i en sådan sag. Derefter er tiden knap.

Domstolens tidsfrister vil nemlig være meget kortere, end vi er vant til i almindelige retssager. Man har også kunnet søge om fristforlængelse, men det er ikke tilladt ved den fælles europæiske patentdomstol. Fra en sag begynder og til den afsluttes, vil der kun gå 12-24 måneder. Du skal altså være forberedt, så du kan tage en hurtig beslutning hvis der bliver lagt sag an.

Man må forvente flere krænkelsessager

Der vil være større risiko end hidtil for at blive angrebet af en konkurrent, som retter en krænkelsessag mod et eller flere af dine produkter. Flere vil være motiveret til at anlægge sag, fordi det bliver langt billigere og hurtigere at anlægge én sag ved én domstol, som afsiger én dom, der gælder i alle medlemslandene. Hidtil har du skulle anlægge sag i hvert enkelt land, hvis du ville forhindre en konkurrent i at sælge et produkt i det pågældende land. UPC har myndighed i alle medlemslande, der tilslutter sig systemet, ligesom UPC har myndighed i forhold til alle eksisterende europæiske patenter (EP-patenter).

Hvis du selv er patentaktiv, kan du naturligvis også udnytte mulighederne i UPC. Hvor det tidligere var nødvendigt at anlægge krænkelsessager mod dine konkurrenter i hvert enkelt land, kan en sag gennemføres hurtigere og billigere ved UPC. Og vinder du, har du forhindret din konkurrent i at markedsføre det omhandlende produkt i alle medlemslande på én gang.

Det bliver billigere at vedligeholde rettigheder med enhedspatentet

Men vel at mærke kun hvis du vil have rettigheder i flere europæiske lande. Et enhedspatent er et klassisk EP-patent, der valideres i alle medlemslande. Spørgsmålet om, hvilket patent der er billigst, afhænger af hvor det skal valideres. Årsafgifterne på enhedspatentet svarer til prisen for at vedligeholde et traditionelt europæisk patent i de fire mest populære lande – det vil sige prisen i England, Tyskland, Frankrig og Holland tilsammen. Derudover reduceres omkostninger til oversættelse. Så vil du have rettigheder i mere end de fire lande bliver de så at sige gratis, hvis du vælger enhedspatentet.

Overgangsordning for deltagelse i enhedspatent

Der oprettes en overgangsordning for de eksisterende EP-patenter. Man kan vælge enhedspatentet fra, ved at lave en såkaldt opt-out på sine EP-patenter, der giver en fredningsperiode på syv år. Det betyder, at man ikke kan angribes ved UPC, men også at man ikke kan håndhæve sit eget EP-patent. Hvis man senere får behov for det, kan man vælge patentet til igen ved en opt-in. Du bør overveje, om overgangsordningen er relevant, før patentdomstolen træder i kraft, for bliver du først stævnet er det for sent at foretage opt-out. Håndtering af krænkelsessager om EU-varemærker og EU-design vil ikke blive påvirket af UPC.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvilke konsekvenser enhedspatentet og UPC vil få for din virksomhed.

Partner, European Patent Attorney

Nina Skivesen

T +45 8930 9766 · M +45 2872 2147 · nsk@patrade.dk

Partner, European Patent Attorney

Lasse Rosenfeld Lauridsen

T +45 8930 9723 · M +45 2148 3190 · lrl@patrade.dk