Skip to main content

Artikel · 17.05.2023

Mode- og tekstilbranchen - undgå brug af blacklistede navne til nye styles

Arbejder du inden for mode- og tekstilbranchen, og bruger I navne til jeres produkter? Så er der grund til at passe på, når I navngiver jeres produkter, særligt hvis Tyskland er et vigtigt marked for jeres virksomhed. Løsningen kan være en ’blackliste’, som vi kan lave til jer. En liste med navne I som virksomhed bør undgå.

Måske har du allerede selv oplevet eller hørt om andre i branchen, der har modtaget et påkrav fra en tysk virksomhed, som kræver, at brugen af et af jeres stylenavne skal ophøre, fordi det krænker virksomhedens varemærkerettigheder? Dertil, at den tyske virksomhed også kræver, at I skal betale dem et beløb for jeres uberettigede brug?

Det har vi desværre oplevet flere gange, fordi netop dén praksis har vist sig at være en god forretning.

Brug af stylenavne er blevet populært

Flere og flere virksomheder inden for mode- og tekstilbranchen er begyndt at bruge stylenavne til deres forskellige produkter for nemt at kunne adskille produkterne fra hinanden, når de sælges online. Det skyldes, at det er langt nemmere for både virksomheden og forbrugeren at skelne mellem eksempelvis 10 forskellige kjoler, hvis hver enkelt kjole er kendt under ét konkret navn.

Denne brug af et stylenavn til et produkt sidestilles ud fra et varemærkeretligt perspektiv med en varemærkeretlig brug. Det betyder derfor også, at et brugt stylenavn ikke må krænke tredjemands varemærkerettigheder.

Et stylenavn kan potentielt krænke en varemærkerettighed

Anvender en virksomhed herefter et stylenavn, som tredjemand har varemærkerettighederne til, vil virksomheden krænke tredjemands rettigheder. Tredjemand kan derfor kræve at brugen skal ophøre, ligesom at tredjemand også vil kunne kræve økonomisk kompensation.

Vi oplever, at denne håndhævelsestendens over for brugen af stylenavne, er stigende og særligt aktuel i Tyskland, fordi der her gælder gunstige erstatningsregler, som medfører, at det for varemærkeindehaverne også ud fra et økonomisk perspektiv kan betale sig at gå videre med en sag om krænkende brug af vedkommendes varemærke.

Hvordan undgår man at vælge stylenavne, der kan krænke andres varemærkerettigheder?

Problemstillingen har givet anledning til mange vanskeligheder, fordi der inden for mode- og tekstilbranchen generelt designes mange og store kollektioner med adskillige produkter, som derfor hver især skal have et navn for at produkterne kan adskilles fra hinanden.

Sidstnævnte indebærer, at det ofte vil være for dyrt og langsommeligt for virksomhederne, hvis de forud for hver lancering skal have lavet dybdegående undersøgelser for mulige varemærkerettigheder til alle navne som anvendt i kollektionen.

Vi har flere gange fået spørgsmålet, om der så slet ikke er noget at gøre – Om der ikke findes andre alternativer til at beskytte sig imod denne tendens fremadrettet?

Og jo, det gør der – det er netop der, vi kan hjælpe jer.

”Blacklisten” har mindsket antallet af sager

Vi har nemlig udarbejdet en liste indeholdende de navnerettigheder, som I som virksomhed inden for mode- og tekstilbranchen bør undlade at gøre brug af, når I navngiver jeres forskellige styles.

Ved at tage udgangspunkt i vores liste når I navngiver jeres produkter, vil I forholdsvist nemt kunne styre uden om de navne og dermed varemærkerettigheder, som står anført på listen. 

For de af vores kunder, der aktivt anvender vores ”blackliste” ved navngivningen af deres nye styles, har listen været med til at nedbringe antallet af denne type af sager markant.

Det vidner efter vores opfattelse om, at listen udgør et effektivt værn mod risikoen for at blive mødt med en sag om krænkelse af en navnerettighed – uanset at listen selvfølgelig ikke kommer med nogen garanti.

Vi opdaterer og ajourfører vores liste hvert kvartal, fordi virksomheder inden for mode- og tekstilbranchen har mange kollektioner på et år og derfor også et naturligt behov for en så opdateret og retvisende liste som muligt.

Vil I også beskyttes fremadrettet?

For 3.500 kr. eksklusiv moms per kvartal, kan I som virksomhed også få vores ”blackliste” tilsendt hvert kvartal til brug for jeres fremadrettede navngivning af jeres styles. I er naturligvis også velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

I kan bestille vores ”blackliste” ved at udfylde formularen nedenfor.

Bestil "blackliste"
Bekræft venligst din anmodning

Patrade A/S er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og alene for at behandle og besvare din henvendelse via telefon eller e-mail. Hvis henvendelsen besvares af en medarbejder fra Patrade Legal Advokatanpartsselskab, hvilket vil blive oplyst eller fremgå af e-mailautosignaturen, er dette selskab imidlertid dataansvarlig. Læs mere i vores privatlivspolitik, herunder hvordan du udøver dine rettigheder, eksempelvis retten til indsigt.

Se kundecases.